Toen de aandeelhouders ieder een andere koers voor ogen hadden, werd de onderneming stuurloos. De situatie werd onwerkbaar. In samenwerking met Bedrijfsvitaliteit heeft een proces aandelenoverdracht plaatsgehad op een wijze waar allen partijen met een goed gevoel mee konden instemmen. Allen zijn nu gelukkig in hun eigen nieuwe omgeving.
Directeur Zakelijke Dienstverlening