Wie is Bedrijfsvitaliteit?

Bedrijfsvitaliteit is een bedrijfseconomisch adviesbureau opgericht in het jaar 2000. Doel van de onderneming is het maken van tailor made analyses, het verzinnen en definiëren van oplossingen (samen met klanten), het doorvoeren van veranderingen om te komen tot een goed bedrijfseconomisch rendement voor de klant. We hebben expertise opgebouwd binnen diverse bedrijfstakken en soorten ondernemingen, en zijn actief in meerdere landen.

Onze Filosofie

Wij geloven erin dat ondernemingen, net als mensen, vitaal moeten zijn en blijven om nu en in de toekomst in het krachtenveld van de wereld tot de winnaars te blijven behoren. Hiervoor moeten ondernemingen ons inziens beschikken over:
 • Geestkracht: Weten waar je staat, waar je naar toe wilt en wat je wilt bereiken;
 • Daadkracht: De gestelde doelen weten te realiseren;
 • Gezondheid: Het scheppen van de omstandigheden zodat men goed kan blijven presteren;
In zakelijke termen vertaalt zich dat in een onderneming met:
 • een goede strategie en heldere doelstellingen;
 • een goed georganiseerde, effectieve onderneming met vakkundig personeel;
 • een goede financiële huishouding, met een goed en gericht risico management.

Onze Ervaring & DNA

In tegenstelling tot vele andere kantoren, is de keuze voor onze bedrijfsactiviteiten niet toevallig, modieus of opportunistisch. Wij hebben van meet af aan gericht gekozen om actief te zijn in veranderprocessen binnen ondernemingen, of deze nu groeiprocessen, turn-around processen of transitieprocessen betreffen. Inmiddels heeft ieder van ons hierin reeds minimaal 25 jaar ervaring en succes.
Ons DNA wordt gekenmerkt door de drive om op basis van een goede analyse van de uitgangssituatie, tekortkomingen, verbetermogelijkheden of opportuniteiten te definiëren, en deze vervolgens ook feitelijk te realiseren. Geen geleuter, geen vage verhalen, maar gewoon duidelijkheid en resultaten opleveren, zowel in termen van bedrijfsprocessen als financiële cijfers.

Ons Onderscheidend Vermogen

Ons onderscheidend vermogen is gebaseerd op de volgende pijlers:
 • Ervaring:
  • Wij hebben zelf leiding gegeven aan ondernemingen en mensen. Wij hebben het vuur gevoeld en met onze voeten in de modder gestaan. Wij weten om die reden waarom bepaalde zaken in de praktijk wel of niet werken;
 • Kennis:
  • Wij zijn theoretisch goed onderlegd en delen deze kennis ook met onze klanten. We beschikken over een koffer mentaal gereedschap en weten welke techniek waar en op welk moment toe te passen;
 • Onafhankelijkheid:
  • Hoewel wij ons natuurlijk identificeren met onze klanten, blijven wij ons onafhankelijk oordeel geven. Wij geloven erin dat een klant een recht heeft op de waarheid, ook al is dat niet altijd leuk of prettig;
 • Daadkracht:
  • Wij leveren resultaten, we praten er niet alleen over;
 • Verbinding:
  • Wij kennen de “spelregels” van de verschillende stakeholders en kunnen om die reden gezonde en effectieve verbindingen leggen.

Onze prestaties

Wij hebben onze bedrijfsactiviteiten verricht in de volgende bedrijfstakken:
taartgrafiek 1
Onze bedrijfsactiviteiten waren als volgt verdeeld:
Schermafbeelding 2016-06-13 om 16.11.47
De volgende vakgebieden kregen hierbij aandacht:

taartgrafiek 3

Onze Ambitie

Wij willen tezamen met onze klanten waarde ontwikkelen.
Deze waarde zit bij de klant in kwalitatief goede processen, vakkundig personeel, goede onderlinge relaties tussen alle stakeholders, een (financieel) gezonde onderneming en natuurlijk winstgevendheid.
Deze waarde zit tussen ons en de klant in de teamvorming, wederzijdse kennisoverdracht, samen doorleven van successen en complicaties, persoonlijk respect en ontwikkeling, en natuurlijk een blijvende hechte band.

Overzicht Landen

Hier vindt u een overzicht van de landen waar we onze klanten hebben begeleid.

Samenvattend

Vanaf moment van oprichting in 2000 heeft Bedrijfsvitaliteit al meer dan 100 ondernemingen ondersteund in meer dan 26 landen. Het accent van onze bedrijfsactiviteiten ligt steeds op het ondersteunen van ondernemingen en ondernemers bij: