BUSINESS DEVELOPMENT

Wat is Business Development?

Business Development is een mooie naam voor het doen groeien van een onderneming. Dit betekent dat de onderneming vanuit een vast te stellen/definiëren vertrekpunt activiteiten gaat ontwikkelen om de omvang en het omzetniveau van de onderneming te gaan vergroten. Hoewel dit proces natuurlijk heel veel positieve energie met zich meebrengt, brengt het ook veel aandachtsgebieden, zorgpunten, valkuilen en ook risico’s met zich mee. Niet zelden gaat de euforie over een grote nieuwe klant of order over in de vraag “hoe gaan we dit realiseren?”.
Groei brengt met zich mee dat de onderneming zich noodgedwongen moet gaan transformeren. De onderneming moet zich aanpassen om deze groei te kunnen bijhouden en faciliteren. Dit resulteert bijvoorbeeld in:
  • Het moeten voldoen aan nieuwe of hogere eisen aan de bestaande systemen;
  • Nieuwe werkzaamheden en eisen aan het bestaande personeel;
  • Het definiëren en implementeren van nieuwe procedures, werkinstructies;
  • Het definiëren en implementeren van nieuwe business controls;
  • De noodzaak om te investeren;
  • De noodzaak nieuwe mensen aan te trekken dan wel te vervangen;
  • Het moeten aantrekken van vermogen;
  • Aanpassingen in de financiële administratie en structuur;
  • Aanpassingen in mondelingen en schriftelijke communicatie(structuren);
  • Aanpassingen in de juridische structuur.
Een onderneming die gaat groeien moet dus niet alleen haar verkopen en kernprocessen goed blijven ontwikkelen, maar parallel hieraan ook haar hele organisatie aanpassen.

Waarom externe ondersteuning?

Het managen van alle bovengenoemde zaken tegelijkertijd, blijkt in de praktijk erg lastig. De hoge werkdruk die hieruit ontstaat leidt er vaak onvermijdelijk toe dat fouten en omissies gaan ontstaan, met alle gevolgen van dien. De ondernemer heeft het immers vaak al druk genoeg. Daarnaast geven ondernemers aan dat men in de praktijk vaak allerlei zaken moet gaan managen waarvan men bijvoorbeeld geen verstand heeft of waarmee men geen affiniteit heeft. Niet zelden wordt men noodgedwongen steeds meer manager en is men steeds minder inhoudelijk met het vak of de producten bezig. Velen ambiëren die rol helemaal niet, en voelen zich hierdoor ook minder gelukkig worden.
Het gevolg is niet zelden dat men het groeiproces staakt, ondanks alle kansen. Helaas mogen wij ook vaak constateren dat de groei niet gepaard gaat met de beoogde resultaatverbetering of vergroting.
Veel ondernemers realiseren zich dat zij bij een dergelijk transitieproces (tijdelijk) externe ondersteuning nodig hebben, zodat zij zich kunnen blijven concentreren op de producten en kernprocessen, terwijl ondertussen wordt gewerkt aan alle andere noodzakelijke aanpassingen van de onderneming. Daarbij staat ieder in zijn kracht en doen beiden waarin men goed is. Aan het einde van de transitieperiode kan dan het stokje worden overgedragen aan de nieuwe organisatie die in de tussentijd is gebouwd.
Natuurlijk vraagt de ondersteuning bij zo’n transitieproces om zowel hersens als handjes. Geen aanmoediging van de zijlijn, maar een actieve contributie en betrokkenheid. Uiteraard gebaseerd op een jarenlange praktijkervaring.
Bedrijfsvitaliteit heeft bij vele ondernemingen en bedrijfstakken bewezen om tezamen met de ondernemer(s) het business development proces op juiste wijze te kunnen vormgeven, invullen en ondersteunen. Laat ons dit ook bij u bewijzen.
Referenties op aanvraag beschikbaar.