NIEUWS

Bedrijfsvitaliteit in het Nieuws:

Bedrijfsvitaliteit in Actie:

 • Januari 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit helpt een ondernemer bij het aanpassen en verleggen van zijn (commerciële) verdienmodel naar een nieuwe bedrijfsomgeving. Nu succesvol aan de slag in een nieuwe markt;
 • Februari 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit stelt voor een handelsonderneming een informatiememorandum samen, en onderzoekt en begeleidt de toetreding door een investeerder;
 • Maart 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit neemt een aanvang met een nieuwe herstructurering en reorganisatie bij een productieonderneming;
 • April 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit onderzoekt voor een ondernemer de mogelijkheden voor investering in een productielocatie in Roemenië;
 • Mei 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit begeleidt een ondernemer bij de (commerciële) plannen voor het opzetten van een nieuwe (groeps)onderneming, met bijbehorende financiële toetsing;
 • Juni 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit start de begeleiding van een ondernemer bij de overname van een onderneming in een aanpalende markt;
  • Bedrijfsvitaliteit rondt bij een familieonderneming de bedrijfsoverdracht aan de volgende generatie met succes af;
 • Juli 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit rondt de toetreding van de nieuwe generatie tot de familieonderneming met succes af, op basis van schenking onder de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR);
 • Augustus 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit begeleidt een onderneming bij de gedeeltelijke verkoop van de aandelen van de onderneming;
  • Bedrijfsvitaliteit start een corporate recovery proces op bij een productie- en assemblageonderneming;
 • September 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit onderzoekt voor en begeleidt bij een productieonderneming de mogelijkheden voor een operationele, financiële en juridische samensmelting met een buitenlandse partner;
  • Bedrijfsvitaliteit begeleidt een handelsonderneming bij (het voorbereiden van) de toetreding van een crowd fund;
  • Bedrijfsvitaliteit start bij een logistieke onderneming met de begeleiding van een overdracht aan de volgende generatie op basis van een gedeeltelijke verkoop en een gedeeltelijke schenking onder de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR);
 • Oktober 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit begeleidt een handelsonderneming bij het opstellen van haar bedrijfsplannen voor de komende jaren met bijbehorende exploitatie en liquiditeitsprognose;
 • November 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit begeleidt een ondernemer bij de overdracht van een deelneming aan de volgende generatie;
 • December 2017:
  • Bedrijfsvitaliteit start met begeleiding van een dienstverlener bij verkoop van de onderneming aan derden;
  • Bedrijfsvitaliteit start met begeleiding van een productieonderneming bij verkoop van de onderneming aan een internationale partij;
 • Januari 2018:
  • Bedrijfsvitaliteit rondt bij dienstverlener de verkoop van de onderneming aan derden af;
  • Bedrijfsvitaliteit maakt bedrijfswaardering van een productieonderneming en een informatiememorandum voor verkoop onderneming aan een internationale partij;
 • Februari 2018:
  • Bedrijfsvitaliteit werkt aan vergaande reorganisatie bij productieonderneming;
 • Maart 2018:
  • Bedrijfsvitaliteit onderhandelt leveringscondities en -voorwaarden voor handelsonderneming met toeleverancier;
  • Bedrijfsvitaliteit start met begeleiding ondernemer bij aankoop detailhandelsonderneming en definitie business plan;
  • Bedrijfsvitaliteit onderzoekt splitsing onderneming ten behoeve van nalatenschap;
 • April 2018:
  • Bedrijfsvitaliteit start onderhandelingen met internationale onderneming inzake verkoop productieonderneming;