Disclaimer

Aansprakelijkheid
De gratis toegankelijke website van Bedrijfsvitaliteit.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan de informatie onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. Evenmin garanderen wij dat de site foutloos functioneert. Aan de gegevens zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele (gevolg)schade als gevolg van het (zelf)gebruik van de informatie.
Copyright
Niets van deze site mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bedrijfsvitaliteit.nl worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Bedrijfsvitaliteit.nl streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze ontvangen wordt.
Bezoekersregistratie
De website van Bedrijfsvitaliteit.nl is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de activiteiten van Bedrijfsvitaliteit.nl . Bedrijfsvitaliteit.nl registreert algemene bezoekersgegevens en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van haar website. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden naar individuele bezoekers. Bedrijfsvitaliteit.nl koppelt deze gegevens niet aan persoonsgegevens.
Verstrekken van Persoonsgegevens
Op de website kunt u als bezoeker van Bedrijfsvitaliteit.nl uw persoonsgegevens en eventuele andere informatie aan Bedrijfsvitaliteit.nl verstrekken. Bijvoorbeeld voor het opvragen of downloaden van informatie. De door u verstrekte gegevens gebruikt Bedrijfsvitaliteit.nl alleen ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van uw verzoek om informatie. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.
Cookies
De website van Bedrijfsvitaliteit.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een gegevensbestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en gebruiken wij alleen om onze website voor bezoekers gebruiksvriendelijker te maken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een site een cookie wil plaatsen.
Links
Bedrijfsvitaliteit.nl is niet verantwoordelijk voor de koppelingen van andere websites naar www.bedrijfsvitaliteit.nl . Dergelijke links betekenen niet zonder meer dat er een relatie bestaat tussen Bedrijfsvitaliteit.nl en de website waar de koppeling vandaan komt.
Eventuele links van de websites van Bedrijfsvitaliteit.nl naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers en betekent niet dat Bedrijfsvitaliteit.nl de betreffende site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Deze websites hebben al dan niet zelf een disclaimer en privacy beleid, die buiten de verantwoordelijkheid en controle van Bedrijfsvitaliteit.nl vallen.
Bedrijfsvitaliteit.nl behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen, zonder dat dit vooraf zal worden aangekondigd.